Selecteer een pagina

Promotie Roel aan de Universiteit van Maastricht

Titel proefschrift: Long term complications following elbow-based autogenous haemodialysis access: studies on high flow and hand ischaemia

Fotoverslag van de promotie van Roel aan de Universiteit van Maastricht.  Zijn proefschrift behandelt twee langetermijncomplicaties van een arterioveneuze fistel (AVF) voor haemodialyse (HID). In het eerste deel staat handischemie centraal, ook wel haemodialysis access induced distal ischaemia (HAIDI) genoemd. Deze aandoening wordt in 5-10% van de HD patiënten beschreven en kan ernstige gevolgen hebben voor de functie van de dialysehand en daarmee de kwaliteit van leven. Voornamelijk HD patiënten met diabetes mellitus en perifeer vaatlijden hebben een extra risico op het ontwikkelen van HAIDI. Vroegtijdige herkenning en tijdige behandeling voorkomt irreversibele schade. Net als bij claudicatio intermittens wordt HAIDI veroorzaakt door bloeddrukverlies in het verloop van een voedende slagader. Indien conservatieve behandeling (medicatie, handschoenen) onvoldoende effect heeft, wordt beeldvorming uitgevoerd gericht op identificatie van een vernauwing in de armslagader. Indien aanwezig, bestaat de voorkeursbehandeling uit een minimaal invasieve radiologische aanpak. Indien dit te weinig effect heeft, wordt uitgeweken naar een chirurgische aanpak. 

Een tweede langetermijncomplicatie dat belicht wordt in dit proefschrift is high flow access(HFA). Normaal is een AVF flow tussen de 400-800 mL ruim voldoende om goed te kunnen dialyseren. Echter, soms neemt de flow over de jaren geleidelijk aan toe. Men spreekt van een HFA indien de AVF flow > 2000 ml/min is. Een HFA is waarschijnlijk een sterk onderschat probleem, ook al omdat deze zelden symptomatisch is. Hartfalen door cardiale uitputting kan echter voorkomen. Sterker nog, HD patiënten met een HFA lijken een duidelijk verhoogd risico op cardiaal falen te hebben. Immers, het hart moet, bovenop de 4-5 L/min voor een normale lichaamsfunctie, continu 2 L/min extra flow ‘genereren’ dat eigenlijk alleen nodig is voor HD. 

Wil je jouw promotie of oratie ook door ons laten vastleggen?

Vul dan het contactformulier in of mail/bel ons. Wij nemen dan jouw dag door en bespreken de mogelijkheden.

Je kunt ons bellen op 0522244099 en mailen op info@promotieinbeeld.nl