Selecteer een pagina

Promotie Ties aan de Universiteit van Maastricht

Titel proefschrift: Practicing the plastic brain – Popular neuroscience and the good life

Dit is een fotoverslag van de promotie van Ties aan de Universiteit van Maastricht. Neurowetenschappelijke kennis over het brein wordt steeds vaker gebruikt in verschillende maatschappelijke domeinen – van opvoeding en onderwijs tot management en zelfhulp. Deze verspreiding van kennis over het brein in de maatschappij is grotendeels te danken aan een specifiek en recent model van de hersenen. Onze hersenen worden sinds de jaren 1990 gezien als plastic, als veranderbaar en maakbaar. Het plastische brein maakt onze hersenen tot object voor allerlei interventies en het nodigt ons uit om er iets mee te doen. Menig neurowetenschapper en populariseerder van die wetenschap gebruikt de plasticiteit van het brein om te laten zien hoe we ons brein het beste kunnen verbeteren en hoe we ons leven het beste kunnen vormgeven om de potentie van het plastische brein te verzilveren. Met andere woorden: het plastische brein stelt neurowetenschappers en vertalers van die kennis in staat om ethiek te bedrijven.

Het proefschrift van Ties onderzoekt hoe het plastische brein in verschillende maatschappelijke contexten precies gebruikt wordt om ethiek te bedrijven. Vragen over wat te doen, en hoe we het beste kunnen leven, staan centraal in de deugdethiek. In deze traditie van ethisch denken die begon bij de oude Grieken en sinds de jaren 1950 weer is opgebloeid in het Westen – worden antwoorden gezocht op de vraag naar het goede leven: hoe kan ik floreren als individu, gegeven de mogelijkheden die ik heb als mens? Hoe word ik een goed persoon, een goede ouder, een goede werknemer, of een goede docent? Doel van dit proefschrift is om te laten zien hoe kennis over het plastische brein gebruikt wordt om dergelijke normatieve vragen te beantwoorden. Hoe worden de ethische implicaties van het plastische brein verwoord in maatschappelijke discussies over zelfverwerkelijking en het goede leven? En wat zijn de consequenties van het herformuleren van zulke ethische vragen in neurowetenschappelijke termen? Deze vragen staan centraal in het proefschrift van Ties.

                 

Wil je jouw promotie of oratie ook door ons laten vastleggen?

Vul dan het contactformulier in of mail/bel ons. Wij nemen dan jouw dag door en bespreken de mogelijkheden.

Je kunt ons bellen op 0522244099 en mailen op info@promotieinbeeld.nl